trung tâm thương mại hải phòng tờ trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu cong ty tnhh thuong mai sa giang thông tư 10/2015/tt-bkhđt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dau tu thong minh la gi công ty cổ phần đầu tư và sản xuất giày thái bình dầu thơm để tủ quần áo
);